tin tức

Beallara Tropic

Beallara Tropic với tên Việt là Lan Vũ Nữ Bạch Tiên Nữ. Cây phong lan này ưa khô, thích nơi thoáng mát, rất dễ cho bông, mỗi tội là hương thơm rất kém.
SẢN PHẨM KHÁC