tin tức

Blc. Triumphal Coronation 'Seto'

Blc. Triumphal Coronation 'Seto AM/AOS' (Lc. Drumbeat x Blc. Pamela Hetherington) một loài phong lan Cattleya lai mới, chỉ trồng trong nhà kính và trong sân vườn mát mẻ, nở vào mùa hè – thu.
SẢN PHẨM KHÁC


«  1 2 3 4  »