tin tức

Burr. Nellie Isler 'Swiss Beauty'

Cây lan vũ nữ này là sự kết hợp giữa (Burr. Stefan Isler x Milt. Kensington), và các cây lai gốc là Oncidium, Miltoniopsis và Vuylstekeara. Phong lan này dễ phát triển và thường ra hoa 2 lần mỗi năm với bông hoa một màu đỏ rực.
SẢN PHẨM KHÁC