tin tức

Den. aduncum

Với tên Việt Nam là "Hoàng thảo thập hoa", hoa phong lan Den. aduncum nở từ 2- 5 cánh trên một nhánh vào mùa xuân sang đến mùa thu, hoa có hương thơm và lâu tàn. 
SẢN PHẨM KHÁC


«  1 2 3 4  »