tin tức

Vanda Miss Joaquim

Vanda Miss Joaquim là một cây phong lan lai giữa Vanda Hookeriana và Vanda teres với sức khỏe dẻo dai và nhiều hoa. Được công nhận là quốc hoa của Singapore vào năm 1981.
SẢN PHẨM KHÁC